Manga

PANDORA HEARTS 18

ISBN: 9788467918533 Autor: Jun Mochizuki Editorial: Norma

PANDORA HEARTS 24

ISBN: 9788467922455 Autor: Jun Mochizuki Editorial: Norma

PANDORA HEARTS 5

ISBN: 9788467909456 Autor: Jun Mochizuki Editorial: Norma

PESADILLAS. Integral

ISBN: 9788484319016 Autor: Katsuhiro Otomo Editorial: ...

PLATINUM END 1

ISBN: 9788467926514 Autor: Tsugumi Ohba y Takeshi ...

PLATINUM END 2

ISBN: 9788467926521 Autor: Tsugumi Ohba y Takeshi ...

PLATINUM END 3

ISBN: 9788467926538 Autor: Tsugumi Ohba y Takeshi ...

PLATINUM END 4

ISBN: 9788467927009 Autor: Tsugumi Ohba y Takeshi ...

PLATINUM END 5

ISBN: 9788467927016 Autor: Tsugumi Ohba y Takeshi ...

POKEMON 12. Rubi y zafiro 4

ISBN: 9788467925111 Autor: Hidenori Kusaka y Satoshi ...

POKEMON 13. Rojo fuego y verde hoja 1

ISBN: 9788467925128 Autor: Hidenori Kusaka y Satoshi ...

POKEMON 14. Rojo fuego y verde hoja 2

ISBN: 9788467925135 Autor: Hidenori Kusaka y Satoshi ...

POKEMON 15. Esmeralda 1

ISBN: 9788467925142 Autor: Hidenori Kusaka y Satoshi ...

POKEMON 16. Esmeralda 2

ISBN: 9788467925159 Autor: Hidenori Kusaka y Satoshi ...

POKEMON 17. Diamante y perla 1

ISBN: 9788467925166 Autor: Hidenori Kusaka y Satoshi ...

POKEMON 2. Rojo, verde y azul 2

ISBN: 9788467922011 Autor: Hidenori Kusaka y ...

POKEMON 26. Negro y blanco 1

ISBN: 9788467921137 Autor: Hidenori Kusaka y Satoshi ...

POKEMON X·Y 3

ISBN: 9788467925074 Autor: Hidenori Kusaka y Satoshi ...